English Translation

English Translation

Det är rådet som antar bestämmelser om handelsåtgärder mot andra stater. Eftersom fastställandet av en förteckning över icke-samarbetande stater bör leda till åtgärder mot de berörda staterna, bör rådet lämpligen förbehålla sig rätten att direkt utöva genomförandebefogenheter i detta särskilda fall.

Hello World

Hello, World! This is my first WordPress publication…

Играть Онлайн Казино

Играть Онлайн Казино

Интернету — The World Wide Web 25 лет. Casino Pharaon позволяет пользователям зарегистрироваться в системе с помощью известных социальных сетей: Facebook, VK, Twitter, Одноклассники и т.