2. Utan att det påverkar flaggstatens primära ansvar ska medlemsstatern