2. Utan att det påverkar flaggstatens primära ansvar ska medlemsstatern

Kasino

2. Utan att det påverkar flaggstatens primära ansvar ska medlemsstaterna samarbeta med varandra och med tredjeländer och vidta alla lämpliga åtgärder i enlighet med den egna lagstiftningen och gemenskapslagstiftningen för att identifiera de medborgare som stöder eller bedriver IUU-fiske.